Dochodzenie odszkodowań z wypadków komunikacyjnych

Dochodzenie odszkodowań za szkody wyrządzone w mieniu, w tym za:

N

uszkodzenie pojazdu na skutek wypadku;

N

uszkodzenie innych rzeczy w wyniku wypadku;

N

kradzież pojazdu.

Dochodzenie odszkodowań za szkody na osobie, w tym:

N

roszczenia w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;

N

wyrównanie utraconych zarobków lub innych dochodów;

N

renta dla poszkodowanego;

N

jednorazowe odszkodowanie;

N

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę;

Dochodzenie roszczeń na rzecz osób bliskich, w przypadku śmierci osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym,

Dochodzenia roszczeń o zwrot opłat likwidacyjnych przy tzw. polisolokatach.

Nasza Oferta

{"arrow":"true","pagination":"false","speed":"200","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","loop":"true","slide_to_show_3d":"4","slide_to_scroll_3d":"1","auto_stop":"false","centermode_3d":"true","space_between_3d":"60","depth":"1","modifier":"1"}

Nasz adres

Aleja Powstańców Wielkopolskich 164,
64-920 Piła

Kontakt

tel. 67 349 25 40
fax 67 349 25 41

BLCM Lipiński, Czyżyk, Makarski Kancelaria Radców Prawnych Spółka Cywilna to nowoczesna kancelaria, zbudowana na wzór wiodących wieloosobowych kancelarii prawnych obecnych na rynku polskim. Kancelarię tworzą radcowie prawni posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców i osób fizycznych.

© 2019 BLCM   Projekt strony: Studio Horizon