Posiadamy w szczególności doświadczenie w prowadzeniu spraw o:

N

odszkodowania dochodzone przeciwko zakładom ubezpieczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez posiadaczy pojazdów mechanicznych w wypadkach komunikacyjnych lub kolizjach drogowych

N

odszkodowania oraz zadośćuczynienia dochodzone przeciwko zakładom ubezpieczeń z tytułu istotnego pogorszenia się sytuacji życiowej oraz krzywdy za śmierć najbliższego członka rodziny zmarłego w wypadku komunikacyjnym

N

zadośćuczynienia dochodzone przeciwko zakładom ubezpieczeń , szpitalom oraz lekarzom z tytułu szkód wyrządzonych na skutek zawinionego błędu w sztuce lekarskiej

N

zadośćuczynienia dochodzone przeciwko zakładom ubezpieczeń z tytułu wypadków przy pracy oraz innych zdarzeń, za które odpowiedzialność ponoszą zakłady ubezpieczeń

N

wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz służebność przesyłu w związku z istniejącą infrastrukturą przesyłową (linie elektroenergetyczne, trafostacje, gazociągi, ciepłociągi i inne).

Ponadto prawnicy naszej kancelarii posiadają duże doświadczenie w zakresie przekształceń spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą.

Nasz adres

Aleja Powstańców Wielkopolskich 164,
64-920 Piła

Kontakt

tel. 67 349 25 40
fax 67 349 25 41

BLCM Lipiński, Czyżyk, Makarski Kancelaria Radców Prawnych Spółka Cywilna to nowoczesna kancelaria, zbudowana na wzór wiodących wieloosobowych kancelarii prawnych obecnych na rynku polskim. Kancelarię tworzą radcowie prawni posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców i osób fizycznych.

© 2019 BLCM   Projekt strony: Studio Horizon